HET ROSSO MILLENNIUMPROJECT

In het millenniumjaar 2000 stelden de wereldleiders zichzelf acht doelen om het leven op aarde te verbeteren. De millenniumdoelen.

 

Onlangs meldden ze dat de resultaten op schema liggen. Dat wil zeggen in Azie en Zuid Amerika. In het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara is echter nog weinig bereikt.

En zelfs binnen dit continent zijn de verschillen groot. In de Sahel, waar zich zeven van de tien armste landen bevinden, sterven nu weer dagelijks mensen aan ondervoeding. 

De hulp aan Afrika is slecht verdeeld. In landen waar het fijn toeven is buitelen de hulporganisaties over elkaar heen. 

Maar in een stad als Rosso in Sahelland Mauritanie zijn ze niet te vinden. Rosso heeft geen hotels, restaurants en fijne stranden. 

Het Rosso Millenniumproject gaat er voor zorgen dat het ook in Rosso prettig hulpverlenen wordt.

Vanuit een nieuw te bouwen projectcentrum - met de buw is al begonnen - gaan Friese vrijwilligers aan de slag met humanitaire projecten. Projecten die op den duur gefinancierd worden met geld dat verdiend wordt met commerciele landbouwactiviteiten in de regio Rosso.

De stichting heeft daarvan acht op stapel staan. Voedsel en alternatieve brandstof voor Afrika, veevoer om de sterfte van de kuddes aan het eind van de droge periode te voorkomen en grondstoffen voor het westen. 

Vooral die laatste categorie gaat naar verwachting geld opleveren. Daarvan worden de humanitaire projecten gefinancierd.

Dat levert hulpverlening op die gefinancierd wordt van geld dat - met onze hulp - in het eigen land is verdiend in plaats van door het westen geschonken. 

Dat heeft belangrijke voordelen. Het levert werk op en de bevolking krijgt de hulp niet cadeau. Want gratis hulp heeft de afgelopen zestig jaar niet gewerkt.

Afrika heeft hulp nodig. Niet in de vorm van zakken geld, maar door de overdracht van kennis en kunde. Dat is wat we gaan doen!